thatti parithaar en vaazhvai
TS Bhagavathy
Music: CS Jayaraman
Lyrics for the film: Lyrics: Bharathiar, Bharathidasan, Udumalai Narayana Kavi, Ku Sa Krishnamurthy
Film: Ratha Kanneer (1954)
Tamil Film Songs
| Home