punniya dhinamindre, Sri Kannan pirandha punniya dhinam
  NC Vasantakokilam 
  Music: G Govindarajulu Naidu 
  Lyrics: Kambadasan 
  Film: Venugaanam (1941) 
  Cast: NC Vasantakokilam, VV Sadagopan, K Sarangapani, G Sakuntala
Tamil Film Songs
| Home