manidhar vaazhvile manam adhu pole
....
Music: CS Jayaraman
Lyrics for the film: Lyrics: Bharathiar, Bharathidasan, Udumalai Narayana Kavi, Ku Sa Krishnamurthy
Film: Ratha Kanneer (1954)

http://www.youtube.com/watch?v=ARXSnf9gfFo

Tamil Film Songs
| Home