inbam inbam jagamengum inbam
NC Vasantakokilam
Music: G Govindarajulu Naidu
Lyrics: Kambadasan
Film: Venugaanam (1941)
Cast: NC Vasantakokilam, VV Sadagopan, K Sarangapani, G SakuntalaTamil Film Songs
| Home