sari illae
NS. Krishnan
Music: G. Ramanathan
Lyrics:
Film: Kaveri (1955)Tamil Film Songs
| Home