Amba manamkanindhunadhu kadaikan paar
Ragam: Pantuvarali ; Talam: Adi
M K Thyagaraja Bhagavathar
Music: G Ramanathan
Lyrics: Papanasam Sivan
Film: Siva Kavi (1943)

Tamil Film Songs
| Home