Nenju porukudhilaiye
CS Jayaraman
Music: R Sudharsanam
Lyrics: Bharathiyaar
Film: Paraasakthi (1952)
Cast: Sivaji Ganesan, SSR, Sahasranamam, Pandari Bhai

Tamil Film Songs
| Home