sendhaamaraiye sendhenidhazhe
Jikki, AM Raja
Music: Shankar Ganesh
Lyrics: Vichitra
Film: Pugundha Veedu (1972)
Cast: AVM Rajan, Ravichandran, Lakshmi, Chandrakala, Savitri
Tamil Film Songs
| Home