Lyrics by Malliam Rajagopal

annai boomi endru mannai vanagugirom - Savale Samali (1971) - MS Viswanathan (singer & music), Malliam Rajagopal
Tamil Film Songs
| Home